Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря Написана от Super User 181
НОВА ВТОРА - «Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря Написана от Super User 466
НОВА-Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря Написана от инж. Д. Кьорлинска 269
НОВА -Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисар Написана от инж. Д. Кьорлинска 271
Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване Написана от инж. Д. Кьорлинска 319
Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря Написана от Super User 379
Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Хисаря за сезон 2019г. – 2020г Написана от Super User 362
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря Написана от инж. Д. Кьорлинска 299
Обособяване на кътове за отдих в населени места на община Хисаря с две обособени позиции Написана от инж. Ц. Войводинова 294
Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр Написана от инж. Д. Кьорлинска 277