Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА "ДОМ НА ТРАДИЦИТЕ" В С. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩ. ХИСАРЯ” Написана от инж. Ц. Войводинова 851
Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня" гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито Написана от Super User 175
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СУХ ФОНТАН В ПАРК „МОМИНА БАНЯ”, ГР. ХИСАРЯ И ОФОРМЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЕН КЪТ НА ОТКРИТО Написана от Super User 207
Изграждане на сух фонтан в парк „Момина баня”, гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито Написана от Super User 289
Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря Написана от Super User 207
Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря Написана от инж. Ц. Войводинова 140
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, ДОСТАВКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (СТАЦИОНАРНО) ЗА ОБЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ“ Написана от инж.Цонка Войводинова 249
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, ДОСТАВКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (СТАЦИОНАРНО) И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ“ Написана от инж.Цонка Войводинова 373
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗ Написана от инж.Цонка Войводинова 205
ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В ГРАД ХИСАРЯ Написана от инж.Цонка Войводинова 317