РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА "ДОМ НА ТРАДИЦИТЕ" В С. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩ. ХИСАРЯ”

 

Предмет на поръчката

РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА "ДОМ НА ТРАДИЦИТЕ" В С. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩ. ХИСАРЯ 

Вид процедура за възлагане: Пазарни консултаци

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на Община Хисаря,

 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Образец на запитване за оферта

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г.  21:11 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г.  21:11 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: КСС

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г.  21:11 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г.  21:11 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ