Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря по четири обособени позиции Написана от Super User 2997
Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“ Написана от Super User 3056
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени маршрутни разписания Написана от Д.Марковски 1404
Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря Написана от инж. ц. вОЙВОДИНОВА 1859
Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции Написана от инж. Ц. Войводинова 9405
СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря Написана от инж.Цонка Войводинова 2729
Ремонт на улични настилки и тротоари, и общинска пътна мрежа в Община Хисаря Написана от инж. Д. Кьорлинска 2259
Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря“ с три обособени позиции Написана от инж. Ц. Войводинова 6820