Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община ХИСАРЯ

 АОП  НОМЕР:  889652                                             СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община ХИСАРЯ

 Индивидуален номер на поръчката: 889652

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услугапо смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обекти на територията на град Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 48000 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):  79400000; 71540000

Краен срок за подаване на оферта: 11.02.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Проект надоговор

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 21.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Решение за прекратяване

Дата и час на публикуване: 30.01.2019 г.  16:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 18.02.2019 г.  14:26 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ