Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Хисаря през 2020г.

АОП  НОМЕР:   971933                                          СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне  на ваучери за храна за нуждите на Община Хисаря през 2020 г.“

Обект на обществената поръчка: Услуга

Населено място за изпълнение на поръчката Община Хисаря                                                  
Прогнозна стойност:
 74222 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79810000

 

Краен срок за подаване на оферта: 30.04.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

Лице/а за контакт: Диляна Антонова, Добромир Марковски

 

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

 

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ


 

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ


 

Вид на документа: Образци на документи  
Дата и час на публикуване:
 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа:
 еЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа:
 Проект на договор

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документВид на документа: Решение за прекратяване на процедурата

Дата и час на публикуване: 30.04.2020 г.  17.10 часа 

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Oбявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 18.05.2020 г.  16.44 часа 
Връзка към документа АОП  Изтегли документ