Нова: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на община Хисаря през 2020г.”

АОП  НОМЕР: 978488                                     СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Хисаря през 2020г

 Индивидуален номер на поръчката: 978488

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга

Населено място за изпълнение на поръчката: Община Хисаря                                                

Прогнозна стойност:
 74222 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79810000

Краен срок за подаване на оферта: 10.06.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

Лице/а за контакт: Диляна Антонова, Добромир Марковски

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 21.05.2020г.  16.40 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 


Вид на документа:
 Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г 16.40 часа

Връзка към документа АОП|Изтегли документ

 


Вид на документа:
 Документация за участие

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г.  16.40 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Образци на документи  
Дата и час на публикуване:
 21.05.2020г 16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: еЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г.  16.40 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти

Дата и час на публикуване: 16.06.2020 г.  16.40 часа 

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата и час на публикуване: 30.06.2020 г.  14.40 часа  

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Протокол № 2 от заседание  на комисията

Дата и час на публикуване: 30.06.2020 г.  14.40 часа   

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Съобщение за публично провеждане на жребий    

Дата и час на публикуване: 06.07.2020 г.  14.40 часа    

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол №3    

Дата и час на публикуване: 15.07.2020 г.  20.40 часа    

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол №4    

Дата и час на публикуване: 15.07.2020 г.  20.40 часа    

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Доклад   

Дата и час на публикуване: 15.07.2020 г.  20.40 часа    

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител    

Дата и час на публикуване: 15.07.2020 г.  20.40 часа     

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Договор и Приложения    

Дата и час на публикуване: 07.08.2020 г.  20.40 часа     

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка 

Дата и час на публикуване: 07.08.2020 г.  20.40 часа      

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа:  Обявление за приключване на договор за обществената поръчка 

Дата и час на публикуване: 25.03.2021 г.  12.10 часа      

 

Връзка към документа АОП  Изтегли документ