Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисар Написана от Super User 177
Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря Написана от Super User 182
Изготвяне на инвестиционни проекти за,Реконструкция и благоустрояване на улица „Победа,улица „Никола Вапцаров,улица „Баба Тонка,улица „Кольо Славчевски” Написана от инж. Д. Кьорлинска 489
ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ” в две обособени позиции Написана от инж. Д. Кьорлинска 455
Приготвяне и допълнителна доставка на готова храна -1 брой десерт дневно към топъл обяд в изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Хисаря" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигурява Написана от Цонка Войводинова 494