Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисар

АОП НОМЕР : 957264                                        СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“.

Индивидуален номер на поръчката: 957264

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне

Обект на обществената поръчка: Услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 1300.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000;

Краен срок за подаване на оферта: 04.02.2020 г. 17:00 часа

 

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 22:32 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Покана

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 22:32 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Документация/техн. спецификация  

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 22:32 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 22:32 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 22:32 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ