НОВА ВТОРА - «Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря

АОП НОМЕР : 9093941                                              СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:НОВА ВТОРА - «Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря»

Индивидуален номер на поръчката: 9093941

Вид процедура за възлагане: Събиране на оферти с покана или обява

Обект на обществената поръчка: Строителство съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на гр. Хисаря, Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 94 732,17.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45236100

Краен срок за подаване на оферта: 07.11.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Д. Кьорлинска

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Документация -Указания за участниците  

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Приложение 1 - Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа: Приложение 2 – Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 Вид на документа: Приложение 3 – Проект на договор

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:26 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Проект

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г  16:35 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа:Информация за удължаване на първоначалния срок

Дата и час на публикуване: 10.11.2019 г  14:54 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа: Протокол

Дата и час на публикуване: 18.12.2019 г  11:41 часа

 Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа: Протокол

Дата и час на публикуване: 10.02.2020 г  23:03 часа

 Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа: Договор с Приложения

Дата и час на публикуване: 13.02.2020 г  22:30 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ