Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря

АОП НОМЕР : 9098489                                               СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:«Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря»

Индивидуален номер на поръчката: 9098489

Вид процедура за възлагане: Събиране на оферти с покана или обява

Обект на обществената поръчка: Строителство съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на гр. Хисаря, Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 100 830 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45332300

Краен срок за подаване на оферта: 15.05.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Д. Кьорлинска

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участниците  

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация – Приложение 1

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Проект на договор – Приложение 2

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Проект

Дата и час на публикуване: 05.05.2020 г. 15.40 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол 1

Дата и час на публикуване: 21.05.2020 г. 10.30 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ 

 

 

Вид на документа: Договор

Дата и час на публикуване: 16.06.2020 г. 11.35 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ