Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени маршрутни разписания

АОП  НОМЕР:   961974                                    СТАТУС: ОТВОРЕНА 

 Предмет на поръчката: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната  и общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени маршрутни разписания“

 Индивидуален номер на поръчката:  961974

Вид процедура за възлагане: Открита процедура

Обект на обществената поръчка: Услуга

Населено място за изпълнение на поръчката:Община Хисаря, община Пловдив, община Калояново и община Марица

Прогнозна стойност: 420450 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000

Краен срок за подаване на оферта: 30.03.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 Лице/а за контакт: Д. Марковски

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

 

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Методика за оценка  

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Маршрутно разписание 

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Решение ОбС

Дата и час на публикуване: 28.02.2020 г. 16:57 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа: Протокол № 1 от заседание  на комисията

Дата и час на публикуване: 31.03.2020 г. 13:10 часа 

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа: Съобщение за отваряне на документите

Дата и час на публикуване: 10.04.2020 г. 12:30 часа 

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа: Протокол № 2 от заседание  на комисията

Дата и час на публикуване: 22.04.2020 г. 17:20 часа 

Връзка към документа АОП  Изтегли документ


Вид на документа: Протокол № 3 от заседание  на комисията

Дата и час на публикуване: 22.04.2020 г. 17:20 часа  

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Доклад за резултатите от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 22.04.2020 г. 17:20 часа  

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Анекс за изменение на договор.

Дата и час на публикуване: 22.04.2020 г. 17:20 часа  

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Oбявление за изменение на договора.

Дата и час на публикуване: 22.04.2020 г. 17:20 часа  

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 04.06.2020 г. 16:10 часа   

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Договор и приложения към него

Дата и час на публикуване: 04.06.2020 г. 16:10 часа   

Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Договор и приложения към него

Дата и час на публикуване: 27.04.2022 г. 17:10 часа   

Връзка към документа АОП  Изтегли документ