Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

 

 

АОП  НОМЕР:   983512                                         СТАТУС: ОТВОРЕНА 

 Предмет на поръчката: „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

Индивидуален номер на поръчката:  983512

Вид процедура за възлагане: Открита процедура

Обект на обществената поръчка: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: На територията на землище на с. Михилци, община Хисаря

Прогнозна стойност: 150 000,00 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000

Краен срок за подаване на оферта: 14.07.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

 Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 15.06.2020 г., 17:00 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 15.06.2020 г., 17:00 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участие

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 16.00 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 16.00 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Методика

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 16.00 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Образец на договор

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 16.00 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Образец

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 16.00 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Вид на документа: Решение за одобряване на промяна 

Дата и час на публикуване: 02.07.2020 г., 13.00 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Разяснение 3 

Дата и час на публикуване: 03.07.2020 г., 15.40 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол № 1  

Дата и час на публикуване: 21.10.2020 г., 16.40 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Съобщение  

Дата и час на публикуване: 21.01.2021 г., 14.45 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ 

 

 

Вид на документа: Доклад  

Дата и час на публикуване: 23.02.2021 г., 10.45 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Решение

Дата и час на публикуване: 23.02.2021 г., 10.45 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ 

 

 

Вид на документа: Протокол 2  

Дата и час на публикуване: 23.02.2021 г., 10.45 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол 3

Дата и час на публикуване: 23.02.2021 г., 10.45 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Корекция на техническа грешка - не работещ линк за изтегляне на документ
Вид на документа:
 Протокол 2  

Дата и час на публикуване: 31.03.2021 г., 8.15 часа 

 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ