898059 - Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община ХИСАРЯ

AOP НОМЕР : 898059                                                                               Статус : отворена

Предмет на поръчкатаКонсултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и

подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община ХИСАРЯ

 Индивидуален номер на поръчката: 898059

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обекти на територията на град Хисаря,

подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 48000 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):  79400000;

Краен срок за подаване на оферта: 22.03.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:36 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Публично състезание

Дата и час на публикуване: 24.04.2019 г.  16:11 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Съобщение за отваряне на цени

Дата и час на публикуване: 08.07.2019 г.  15:48 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Решение,Класиране и Протоколи

Дата и час на публикуване: 29.07.2019 г.  16:56 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Договор с приложения

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г.  14:58 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка 

Дата и час на публикуване: 28.10.2019 г.  14:58 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ