2019-Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СУ „Христо Смирненски" в гр. Хисаря, за ОУ „Климент Охридски" в гр. Хисаря, ОУ

АОП НОМЕР:928681  - 2019 год.          СТАТУС:ОТВОРЕНА                                 

„Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СУ „Христо Смирненски" в гр. Хисаря, за ОУ „Климент Охридски" в гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, за Дом за стари хора „Свети Иван Рилски" в с. Старосел  и Дневен център за стари хора с. Старосел, Дневен център за стари хора гр. Хисаря, по 6 обособени позиции

1. Обособена позиция № 1: Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца;

2. Обособена позиция № 2: Доставка на консерви, сухи бобови и зърнени храни;

3. Обособена позиция № 3: Доставка на пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни и кореноплодни;

4. Обособена позиция № 4: Доставка на мляко и млечни продукти;

5. Обособена позиция № 5: Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно;

6. Обособена позиция № 6: Доставка на различни хранителни стоки, продукти и напитки;

Индивидуален номер на поръчката: 928681

 Вид процедура за възлагане: Публично състезание

 Обект на обществената поръчка: Доставка съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: Обектите посочени в техническата спецификация находящи се на територията на Община Хисаря

Прогнозна стойност без ДДС: 170000

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000

Връзка към преписката в АОП

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

·         Лице/а за контакт: Тодора Богутова

·         Телефон/и за контакт: 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Обявление за обществена поръчка

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Документация за участие в публично състезание  за възлагане на обществена поръчка

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Техническа спецификация на обществената поръчка

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 1

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 2

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 3

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 4

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 5

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Проект на договор за обособена позиция 6

 Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Образци на документи
Дата и час на публикуване: 19.08.2019г. 22:11 часa
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: EEДОП АКТИВЕН
Дата и час на публикуване: 23.08.2019г. 22:51 часa
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Разяснение
Дата и час на публикуване: 04.09.2019г. 17:48 часa
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Нови Образци на Документи
Дата и час на публикуване: 04.09.2019г. 17:48 часa
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Протокол от заседание на комисия по отваряне на офертите

Дата и час на публикуване: 09.10.2019г. 15:30 часa
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Съобщение относно отваряне на ценовите предложения
Дата и час на публикуване: 22.10.2019г. 09:17 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Протоколи 2+3+4
Дата и час на публикуване: 20.11.2019г. 11:41 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Решение
Дата и час на публикуване: 20.11.2019г. 11:41 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Договори
Дата и час на публикуване: 20.11.2019г. 11:15 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление
Дата и час на публикуване: 20.11.2019г. 11:14 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: .Обявление за приключване на Договор Д-8/30.12.2019г. с приложено към него Допълнително споразумение
Дата и час на публикуване: 25.11.2020 г. 15:10 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

 

 

Вид на документа: Обявление за изменение на Договор Д-6/17.12.2019г. с приложено към него Допълнително споразумение.
Дата и час на публикуване: 09.03.2021г. 16:40 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за изменение на Договор Д-4/17.12.2019г. с приложено към него Допълнително споразумение.
Дата и час на публикуване: 09.03.2021г. 16:40 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за изменение на Договор Д-3/17.12.2019г. с приложено към него Допълнително споразумение.
Дата и час на публикуване: 09.03.2021г. 16:40 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 

Вид на документа:  Обявление за изменение на Договор Д-7/17.12.2019г. с приложено към него Допълнително споразумение.
Дата и час на публикуване: 09.03.2021г. 16:40 часa 
Връзка към документа в АОПИзтегли документ