Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за нуждите на община Хисаря, вкл. съпътстващата инфраструктура и осъществяване

АОП НОМЕР : 935437                                               СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на

съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за нуждите

на община Хисаря,вкл. съпътстващата инфраструктура  и осъществяване

на строителен надзор при реализация на проекта“

Индивидуален номер на поръчката: 935437

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 50 000.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000; 71530000

Краен срок за подаване на оферта: 16.10.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

 Вид на документа: Решение

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участниците  

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 26.09.2019 г. 23:16 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 Вид на документа: Протокол 1

Дата и час на публикуване: 06.10.2019 г. 23:10 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 Вид на документа: Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата и час на публикуване: 13.11.2019 г. 10:25 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 Вид на документа: Протоколи 

Дата и час на публикуване: 27.11.2019 г. 16:30 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Решение

Дата и час на публикуване: 27.11.2019 г. 16:30 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Договор

Дата и час на публикуване: 23.11.2019 г. 19:30 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Обявление

Дата и час на публикуване: 23.11.2019 г. 19:30 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ