Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечение

АОП НОМЕР :        937985                                      СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение

на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и  

осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол

(гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

Индивидуален номер на поръчката: 937985

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Строителство съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на гр. Хисаря, Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 7 905 116,67  лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45454100

Краен срок за подаване на оферта: 31.10.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриванена процедура

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

Връзка към документа АОП| Изтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Документация за участие  

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническо задание

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа:  Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

 

Вид на документа:  Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

Връзка към документа АОП |Изтегли документ

Вид на документа:  Проект на договор

Дата и час на публикуване: 09.10.2019 г 22:50 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа:  Решение за прекратяване

Дата и час на публикуване: 23.10.2019 г 21:34 часа

 Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа:  Обявление за прекратяване

Дата и час на публикуване: 15.11.2019 г 19:49 часа

 Връзка към документа АОП Изтегли документ