Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисар

 

АОП НОМЕР : 950804                                              СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“.

Индивидуален номер на поръчката: 950804

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 1300.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000;

Краен срок за подаване на оферта: 10.01.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение 950804

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление 950804

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участниците 950804  

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация 950804

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци 950804

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор 950804

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 21:38 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Решение за прекратяване 

Дата и час на публикуване: 15.01.2019 г. 15:37 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

Вид на документа: Решение за прекратяване 

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 18:37 часа

 Връзка към документа АОП | Изтегли документ