Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря

АОП НОМЕР : 950813                                             СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“

Индивидуален номер на поръчката: 950813

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 900.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79411000; 71541000

Краен срок за подаване на оферта: 10.01.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение 950813

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление 950813

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участниците 950813 

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация 950813

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци 950813

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор 950813

Дата и час на публикуване: 20.12.2019 г. 22:38 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Решение прекратяване 

Дата и час на публикуване: 15.01.2020 г. 17:56 часа

 Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Oбявление прекратяване

Дата и час на публикуване: 30.01.2020 г. 18:56 часа

 Връзка към документа АОП | Изтегли документ