Нова - Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнео

АОП  НОМЕР:   958543                                          СТАТУС: ОТВОРЕНА 

 Предмет на поръчката: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

 Индивидуален номер на поръчката:  958543

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обекти на територията на община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 7 905 116,67 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000

Краен срок за подаване на оферта: 27.02.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

 Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Методика за оценка  

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект надоговор

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Задание за проектиране 

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Заснемане  

Дата и час на публикуване: 05.02.2020 г. 23:30 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Разяснение 

Дата и час на публикуване: 21.02.2020 г. 21:53 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Протокол № 1 

Дата и час на публикуване: 23.03.2020 г. 20:00 часа 

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата и час на публикуване: 18.06.2020 г. 19:00 часа  

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протоколи

Дата и час на публикуване: 13.07.2020 г. 21:00 часа   

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Решение за избор на изпълнител

Дата и час на публикуване: 13.07.2020 г. 21:00 часа   

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 27.07.2020 г. 13:00 часа   

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Договор за възлагане на обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 15.02.2021 г. 14:00 часа   

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 16.02.2021 г. 11:00 часа   

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ