Профил на купувача -Община Хисаря

Добре дошли в новоизградената страница на Община Хисаря  -

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

  • СЪОБЩЕНИЕ  ПО  ЧЛ.53 ОТ ППЗОП  (СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА МЯСТОТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  -13.09.2019 ) - ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ