НОВИЯТ ЗОП

Новият Закон за обществените поръчки залага основно на електронизацията на процеса, посочи пред БНТ главният секретар на Агенцията за обществени поръчки Иво Кацаров. По този начин човешкият фактор ще бъде сведен до минимум, каза още той.

Експертът посочи, че образците и единната декларация за обществените поръчки, предвидени в новото законодателство, всъщност ще дадат цялостен административен пакет в областта на обществените поръчки и така ще намалят административната тежест за бизнеса, защото няма да се подават „огромен набор от документи”.

Крайната цел на новото законодателство е да бъде създадена единна платформа за обществените поръчки, чрез която да се обявяват търговете, подават офертите, извършват оценките и в крайна сметка да се сключват договорите и да се фактурират извършените услуги.

„Всичко това трябва да става по публичен и прозрачен начин с минимална човешка намеса, с използване на готови шаблони”, каза още Кацаров.

При разработването на новите текстове са участвали и експерти от Центъра за превенции и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Изпълняващият длъжността директор на институцията Елеонора Николова коментира, че Законът ще има функцията да се бори и срещу корупцията чрез възможността да се създават централни органи за управление на търговете.

„Друг много важен момент е създаването на европейския паспорт, тоест възможността, когато даден оператор е регистриран в публичен регистър, да съобщава всички факти и обстоятелства, които да се ползват от възложителите, без да е необходимо да се създава огромна документация, или т.нар. Плик №1”, посочи Николова.

Тя определи тази възможност като сериозна крачка в борбата срещу корупцията, защото възложителите не могат да определят изисквания, които не са одобрени в публичните списъци.

Новият Закон за обществените поръчки тепърва трябва да бъде разгледан от Народното събрание. Той транспонира няколко европейски директиви в областта. Една от промените е единната европейска декларация, която ще помогне на желаещите да участват в търгове за обществени поръчки, независимо къде в ЕС се провеждат те.

Източник: Investor.bg